مجمع ذخائر اسلامی

تحقیق در حوزه نسخ خطی و مخطوطات اسلامی، عکسبرداری دیجیتالی از نسخ خطی, اسناد و سنگ نوشته ها

فهرستگان نسخه های خطی و اسناد در راستای تالیف و چاپ

مهمترين برنامه مؤسسه مجمع ذخائر اسلامى در ساليان اخير ، عكسبردارى از نسخه هاى خطى و اسناد ، و تدوين و نشر فهارس آنها بوده است . طى برنامه اى 14 ساله ( از سال 1377 تا 1390 شمسى ) علاوه بر فهارس منتشره ، فهارسى كه ذيلاً مشاهده مى شود، منتشر مى شوند . علاوه بر اين، انشاء الله فهرستهاى ديگرى نيز كه آماده چاپ شوند بر شمارگان ذيل افزوده مى شود . مجمع ذخائر اسلامى كوشيده است تا حدّ امكان از كتابخانه هاى مذكور در داخل ايران يا خارج از آن، عكسبردارىِ ديجيتالى بنمايد . از اين رو، محققان مى توانند جهت تهيه فهارس يا رونوشتى از نسخه هاى خطى و اسنادى كه در اين فهرستگان ، معرفى شده با دفتر مجمع ذخائر اسلامى ، بصورت حضورى يا تلفنى يا اينترنتى تماس داشته باشند .

 

1 ـ فهرست قرآنهاى خطى مسجد جامع و مسجد زيرده ـ اردكان ( ميراث مخطوط / 45 )

2 ـ فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه جامعه ايمانيه ـ بنارس ، هند ( ميراث مخطوط / 47 )

3 ـ فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه آيت ا . . . نجفى ـ اصفهان ( ميراث مخطوط / 48 )

4 ـ فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه سيّد صادق حسينى اشكورى ـ قم ، ج 1 ـ 3 ( ميراث مخطوط / 56 ـ 58 )

5 ـ اسناد اجتماعى در كتابخانه سيّد صادق حسينى اشكورى ـ قم ( ميراث مخطوط / 59 )

6 ـ اسناد شرعى در كتابخانه سيّد صادق حسينى اشكورى ـ قم ( ميراث مخطوط / 60 )

7 ـ فهرست قرآنهاى خطى حرم مطهر سيّد الشهداء عليه السلام ـ كربلا ( ميراث مخطوط / 61 )

8 ـ اسناد حوزه علميه امام صادق عليه السلام ـ اردكان ( ميراث مخطوط / 62 )

9 ـ فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه مدرسه آيت ا . . . خادمى ( مدرسه عربان ) ـ اصفهان ( ميراث مخطوط / 67 )

10 ـ فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه آيت ا . . . فقيه امامى ـ اصفهان ( ميراث مخطوط / 68 )

11 ـ اسناد حوزه علميه حضرت ولى عصر (عج ) ـ خوانسار ( ميراث مخطوط / 69 )

12 ـ فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه حوزه علميه حضرت ولى عصر ( عج ) ـ خوانسار ، دفتر اول تا سوم ( ميراث مخطوط / 70 ـ 72 )

13 ـ فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه مدرسه خالصيّه ـ اصفهان ( ميراث مخطوط / 73 )

14 ـ اسناد رحمت آبادِ خوانسار ( ميراث مخطوط / 74 )

15 ـ فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه اوقاف و امور خيريه ـ اراك ( ميراث مخطوط / 75 )

16 ـ فهرست نسخه هاى خطى مدرسه بهشتى ـ تهران ( ميراث مخطوط / 76 )

17 ـ فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه غفران مآب ـ لكهنو ( ميراث مخطوط / 77 )

18 ـ فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه فرهنگ و ارشاد اسلامى ـ ساوه ( ميراث مخطوط / 78 )

19 ـ فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه مدرسه حاج مصطفى خان ـ سارى ( ميراث مخطوط / 79 )

20 ـ فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه جامعه چشمه رحمت ـ غازى پور هند ( ميراث مخطوط / 80 )

21 ـ اسناد مدرسه امام عصر ( عج ) ـ شيراز ( ميراث مخطوط / 81 )

22 ـ فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه جامعه ايمانيه ناصريه ـ جون پور هند ( ميراث مخطوط / 82 )

23 ـ فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه موسوى شفتى ـ اصفهان ( ميراث مخطوط / 83 )

24 ـ فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه هاى عالمان اصفهان ( مقدّس بيدآبادى ، هرندى ،  . . . ) ( ميراث مخطوط / 84 )

25 ـ فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه شيخ حيدرعلى صلواتى ـ اصفهان ( ميراث مخطوط / 85 )

26 ـ فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه هاى چند مدرسه در اصفهان ( النفيسة ، جدّه كوچك ، . . . ) ( ميراث مخطوط / 86 )

27 ـ فهرست نسخه هاى خطى و اسناد موزه مردم شناسى ـ اردكان ( ميراث مخطوط / 87 )

28 ـ فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه مدرسه آيت ا . . . مجتهدى ـ تهران ( ميراث مخطوط / 88 )

29 ـ فهرست نسخه هاى خطى آيت ا . . . نجم آبادى ـ تهران ( ميراث مخطوط / 89 )

30 ـ مجموعه اسناد شهردارى ـ اصفهان ( ميراث مخطوط / 90 )

31 ـ فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه هاى سبزوار ( ميراث مخطوط / 91 )

32 ـ فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه مدرسه آيت ا . . . العظمى بروجردى ـ نجف اشرف ، سيّد جعفر حسينى اشكورى ( ميراث مخطوط / 92 )

33 ـ اسناد خاندان خلعت برى ، دكتر منوچهر ستوده ( ميراث مخطوط / 93 )

34 ـ گزيده اسناد مجمع ذخائر اسلامى ( ميراث مخطوط / 94 )

35 ـ مراسلات ميرزا عبدا . . . تاجر آشتيانى ( عطايى ) ( ميراث مخطوط / 95 )

36 ـ اسناد سياوشان ، اسد ا . . . عبدلى آشتيانى ( ميراث مخطوط / 96 )

37 ـ اسناد شرعى در كتابخانه ميرزا محمد كاظمينى ـ يزد ، سيّد صادق حسينى اشكورى ( ميراث مخطوط / 97 )

38 ـ مهرهاى اسناد در گنجينه كاظمينى ـ يزد ، سيّد صادق حسينى اشكورى ( ميراث مخطوط / 98 )

39 ـ هزار نامه ( فهرست قبالجات دوره قاجاريه ) ، اميد رضايى ( ميراث مخطوط / 99 )

40 ـ فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه ابراهيم دهگان ـ اراك ، صادق حضرتى ( ميراث مخطوط / 100 )

41 ـ اسناد موقوفات قائن ، سيّد صادق حسينى اشكورى ( ميراث مخطوط / 101 )

42 ـ فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه موقوفه ميرزاى قمى ـ قم ( ميراث مخطوط / 102 )

+ نوشته شده در  دوشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت 14:25  توسط حسینی  | 

کتب منتشره مجمع ذخائر اسلامی از آغاز تاکنون

فهرست موضوعى كتابهاى منتشره

مجمع ذخائر اسلامى

قـم ـ ايـران  )

 

اجازات

1 . ثبت الاسانيد العوالى ( عربى )

مؤلف : سيّد محمّد رضا جلالى

سال چاپ : 1378 شابك : 8 ـ 16 ـ 6767 ـ 964

قيمت : 200/1 تومان

 

اخلاق و آداب

2 . آيين دوستى ( فارسى )

مؤلف : غلامرضا بهرامى

سال چاپ : 1380 شابك : 9 ـ 24 ـ 6767 ـ 964

قيمت : 700 تومان

3 . اصلاح البلاد ( فارسى )

مؤلف : علامه سيّد على ميبدى

سال چاپ : 1387 شابك : 1 ـ 076 ـ 988 ـ 964 ـ 978

قيمت : 000/3 تومان

4 . رمضان المبارك تربيت اور انسان سازى كا مهينه ( اردو )

مؤلف : شيخ ذاكر حسين مدبّر

سال چاپ : 1383 شابك : 3 ـ 58 ـ 8589 ـ 964

قيمت : 500/2 تومان

5 . روى نياز ( فارسى )

مؤلف : غلامرضا بهرامى

سال چاپ : 1380 شابك : 6 ـ 48 ـ 6767 ـ 964

قيمت : 500 تومان

6 . سوخته دلى غريب ( فارسى )

مؤلف : محمود حبيب اللهى

سال چاپ : 1383 شابك : 1 ـ 15 ـ 8589 ـ 964

قيمت : 200/1 تومان

7 . شناخت و درمان وسوسه و وسواس ( فارسى )

مؤلف : محمود ارگانى بهبهانى

سال چاپ : 1377 شابك : 6 ـ 17 ـ 6767 ـ 964

قيمت : 500/1 تومان

8 . شير مادر ( فارسى )

مؤلف : محمود ارگانى بهبهانى

سال چاپ : 1378 شابك : 4 ـ 18 ـ 6767 ـ 964

قيمت : 700/1 تومان

9 . شيطان شناسى ( فارسى )

مؤلف : كريم برزگر

سال چاپ : 1377 شابك : 4 ـ 9 ـ 91948 ـ 964

قيمت : 500/2 تومان

10 . منية المريد فى آداب المفيد و المستفيد ( عربى )

مؤلف : شهيد ثانى

سال چاپ :1360

11 . هداية المسترشدين ( آداب ظاهرى و باطنى نماز ) ( فارسى )

مؤلف : فقيه خراسانى يزدى

سال چاپ : 1384 شابك : 9 ـ 39 ـ 8589 ـ 964

قيمت : 000/3 تومان

 

ادب

12 . بياض تاج الدين احمد وزير ( 1 ـ 2 ) ( فارسى )

مؤلف : دكتر على زمانى علويجه

سال چاپ : 1381 شابك دوره : 8 ـ 64 ـ 6767 ـ 964

قيمت : دوره 200/7 تومان

13 . الرسائل الادبية و الحديثية ( عربى )

مؤلف : شريف مرتضى علم الهدى موسوى

سال چاپ : 1383 شابك : 0 ـ 07 ـ 8589 ـ 964

قيمت : 500/1 تومان

14 . شرح القصيدة المذهّبة ( شرح قصيده سيّد اسماعيل حميرى ) ( عربى )

مؤلف : شريف مرتضى علم الهدى موسوى

سال چاپ : 1383 شابك : 4 ـ 05 ـ 8589 ـ 964

قيمت : 500/1 تومان

15 . الشهاب فى الشيب و الشباب ( عربى )

مؤلف : شريف مرتضى علم الهدى موسوى

سال چاپ : 1383 شابك : 2 ـ 06 ـ 8589 ـ 964

قيمت : 500/1 تومان

 

اساطير

16 . خدايان يونان ( فارسى )

ترجمه : حسن اسماعيلى

سال چاپ : 1380 شابك : 6 ـ 65 ـ 6767 ـ 964

قيمت : 000/1 تومان

 

اسناد

17 . مجموعه اسناد كتابخانه ميرزا محمّد كاظمينى ـ يزد ( فارسى )

مؤلف : سيّد جعفر حسينى اشكورى

سال چاپ : 1383 شابك : 8 ـ 33 ـ 6767 ـ 964

قيمت : 000/4 تومان ( معرفى ميراث مخطوط / 12 )

18 . مجموعه اسناد كتابخانه افشين عاطفى ـ كاشان ( ج 1 ) ( فارسى )

مؤلف : سيّد صادق حسينى اشكورى

سال چاپ : 1385 شابك : 9 ـ 56 ـ 8589 ـ 964

قيمت : 000/3 تومان ( معرفى ميراث مخطوط / 25 )

19 . مجموعه اسناد كتابخانه افشين عاطفى ـ كاشان ( ج 2 ) ( فارسى )

مؤلف : سيّد صادق حسينى اشكورى

سال چاپ : 1385 شابك : 8 ـ 82 ـ 8589 ـ 964

قيمت : 000/3 تومان ( معرفى ميراث مخطوط / 26 )

20 . نامه هاى تاجران ( منتخبى از اسناد كاظمينى ) ـ يزد ( فارسى )

مؤلف : سيّد صادق حسينى اشكورى

سال چاپ : 1385 شابك : X ـ 81 ـ 8589 ـ 964

قيمت : 000/4 تومان ( معرفى ميراث مخطوط / 29 )

21 . مراسلات ( منتخبى از اسناد كاظمينى ) ( فارسى )

مؤلف : سيّد صادق حسينى اشكورى

سال چاپ : 1385 شابك : X ـ 78 ـ 8589 ـ 964

قيمت : 500/3 تومان ( معرفى ميراث مخطوط / 30 )

22 . مجموعه اسناد آشتيان ( فارسى )

مؤلف : صادق حضرتى

سال چاپ : 1385 شابك : 1 ـ 63 ـ 8589 ـ 964

قيمت : 000/3 تومان ( معرفى ميراث مخطوط / 31 )

23 . اسناد خاندان شاهميرى ـ تفرش ( فارسى )

مؤلف : صادق حضرتى

سال چاپ : 1386 شابك : X ـ 95 ـ 8589 ـ 964 ـ 978

قيمت : 000/4 تومان ( معرفى ميراث مخطوط / 38 )

24 . اسناد قاجارى موجود در مجمع ذخائر اسلامى ـ قم ( فارسى )

مؤلف : سيّد صادق حسينى اشكورى

سال چاپ : 1386 شابك : 5 ـ 049 ـ 988 ـ 964 ـ 978

قيمت : 000/8 تومان ( معرفى ميراث مخطوط / 43 )

25 . مجموعه اسناد على سپهرى اردكانى ـ اردكان ( فارسى )

مؤلف : سيّد صادق حسينى اشكورى

سال چاپ : 1386 شابك : 9 ـ 025 ـ 988 ـ 964 ـ 978

قيمت : 000/4 تومان ( معرفى ميراث مخطوط / 50 )

26 . گنجينه مهرها و اسناد برگرفته از اسناد حسين كاكائى ـ اردكان ( فارسى )

مؤلف : سيّد صادق حسينى اشكورى

سال چاپ : 1386 شابك : 1 ـ 050 ـ 988 ـ 964 ـ 978

قيمت : 000/4 تومان ( معرفى ميراث مخطوط / 54 )

27 . مخطوطات و اسناد ميبد ( فارسى )

مؤلف : سيّد صادق حسينى اشكورى با همكارى رحيم قاسمى

سال چاپ : 1386 شابك : 2 ـ 024 ـ 988 ـ 964 ـ 978

قيمت : 000/5 تومان ( معرفى ميراث مخطوط / 55 )

28 . اسناد نظام الملك موجود در مجمع ذخائر اسلامى ـ قم ( فارسى )

مؤلف : سيّد صادق حسينى اشكورى

سال چاپ : 1386 شابك : 5 ـ 052 ـ 988 ـ 964 ـ 978

قيمت : 000/5 تومان ( معرفى ميراث مخطوط / 65 )

29 . آشتيان به روايت اسناد و تصوير ( فارسى )

مؤلف : محمّد على نورائى و اسد ا . . . عبدلى آشتيانى

سال چاپ : 1386 شابك : 0 ـ 060 ـ 988 ـ 964 ـ 978

قيمت : 900/4 تومان

 

اعتقادات وكلام

30 . انقاذ البشر من الجبر و القدر ( عربى )

مؤلف : شريف مرتضى علم الهدى موسوى

سال چاپ : 1383 شابك : 6 ـ 04 ـ 8589 ـ 964

قيمت : 000/1 تومان

31 . شناخت شيعه ( اردو )

مؤلف : سيّد قمر عباس حسينى حسين آبادى

سال چاپ : 1384 شابك : 3 ـ 62 ـ 8589 ـ 964

قيمت : 700 تومان

32 . ضياء القلوب ( 1 ـ 2 ) ( فارسى )

مؤلف : فاضل سراب تنكابنى ( از علماى عصر صفوى )

سال چاپ : 1382 شابك ج 1 : 8 ـ 95 ـ 6767 ـ 964

شابك ج 2 : 6 ـ 96 ـ 6767 ـ 964

قيمت : دوره 000/10 تومان

33 . عصمة الحجج ( عربى )

مؤلف : علامه سيّد على ميبدى

سال چاپ : 1384 شابك : 6 ـ 21 ـ 8589 ـ 964

قيمت : 000/2 تومان

34 . عصمة العقائد على أخطائها ( عربى )

مؤلف : شيخ غلام حسين شعبانى ( غلام حسنين )

سال چاپ : 1385 شابك : 9 ـ 73 ـ 8589 ـ 964

قيمت : 500/2 تومان

35 . العقائد الحقة ( عربى )

مؤلف : سيّد على صدر حسينى

سال چاپ : 1377 شابك :

36 . عين العبرة فى غبن العترة ( عربى )

مؤلف : سيّد ابن طاووس / تحقيق : شيخ محمود ارگانى بهبهانى

سال چاپ : 1380 شابك : 1 ـ 31 ـ 6767 ـ 964

قيمت : 750/3 تومان

37 . فدك فاطمه ( س ) ( فارسى )

مؤلف : سيّد احمد فالى

سال چاپ : 1378 شابك : 3 ـ 13 ـ 6767 ـ 964

قيمت : 000/3 تومان

38 . نهج المسترشدين ( عربى )

مؤلف : علامه حلى

سال چاپ : 1357

 

انساب

39 . القاب السادة ( عربى )

مؤلف : سيّد صادق حسينى اشكورى

سال چاپ : 1378 شابك : 5 ـ 09 ـ 6767 ـ 964

قيمت : 000/1 تومان

 

باستان شناسى

40 . پله هشتم ( فارسى )

مؤلف : نادر پيرى اردكانى

سال چاپ : 1386 شابك : 1 ـ 018 ـ 988 ـ 964 ـ 978

قيمت : 500/4 تومان

 

پزشكى

41 . تشريح الابدان ( متن سده 8 هجرى ) ( فارسى )

مؤلف : منصور بن محمد شيرازى

سال چاپ : 1385 شابك : 2 ـ 99 ـ 8589 ـ 964

قيمت : 000/3 تومان

تاريخ و سيره

42 . ادبيات سوئد از دوران كهن تا عصر آزادى ( فارسى )

ترجمه : هوشنگ شفتى

سال چاپ : 1387 شابك : 4 ـ 033 ـ 988 ـ 964 ـ 978

قيمت : 500/3 تومان

43 . از آفرينش تا اكمال دين ( فارسى )

مؤلف : سيّد جعفر حجت كشفى

سال چاپ : 1385 شابك : 6 ـ 66 ـ 8589 ـ 964

قيمت : 500/1 تومان

44 . الامام الصادق ( ع ) كما عرّفه علماء الغرب ( عربى )

ترجمه : نور الدين آل على

سال چاپ : 1383 شابك : 0 ـ 99 ـ 6767 ـ 964

قيمت : 550/3 تومان

45 . حياة الامام المنتظر ( عج ) ( عربى )

مؤلف : شيخ باقر شريف قرشى

سال چاپ : 1385 شابك : 5 ـ 89 ـ 8589 ـ 964

قيمت : 500/3 تومان

46 . حياة سيّدة النساء ( س ) ( عربى )

مؤلف : شيخ باقر شريف قرشى

سال چاپ : 1385 شابك : 0 ـ 86 ـ 8589 ـ 964

قيمت : 500/3 تومان

47 . شرح قصيده برده ( خلاصة المناقب ) ( فارسى )

مؤلف : مولى على زواره اى ( از قرن دهم ) / تحقيق : سيّد حميد مهرى

سال چاپ : 1383 شابك : 3 ـ 27 ـ 6767 ـ 964

قيمت : 200/4 تومان

48 . المختار الثقفى ( عربى )

مؤلف : باقر شريف قرشى

سال چاپ : 1385 شابك : 7 ـ 88 ـ 8589 ـ 964

قيمت : 800/2 تومان

49 . نفحات من سيرة أئمة أهل البيت عليهم السلام ( عربى )

مؤلف : باقر شريف قرشى

سال چاپ : 1385 شابك : 9 ـ 87 ـ 8589 ـ 964

قيمت : 000/4 تومان

 

حديث

50 . الاربعينيات ( عربى )

مؤلف : سيّد محمّد تقى موسوى

سال چاپ : 1385 شابك : 9 ـ 90 ـ 8589 ـ 964

قيمت : 200/3 تومان

51 . حج و عمره ( اردو و عربى )

مؤلف : محمّدى رى شهرى

ترجمه : نور محمد ثالثى

سال چاپ : 1385 شابك : 9 ـ 012 ـ 988 ـ 964 ـ 978

قيمت : 000/5 تومان

52 . سخنان رسول انس و جان در فضيلت ماه رمضان ( فارسى و عربى )

مؤلف : مجمع ذخائر اسلامى

سال چاپ : 1379 شابك :

قيمت : 200 تومان

53 . شرح حديث رأس مائة ( عربى )

مؤلف : علامه سيّد على ميبدى

سال چاپ : 1383 شابك : 5 ـ 13 ـ 8589 ـ 964

قيمت : 800 تومان

54 . منتخب الانوار المضيّة ( عربى )

مؤلف : سيّد على نيلى

سال چاپ : 1358

 

حقوق

55 . مبانى فقهى حقوق مدنى ايران ( 1 ـ 2 ) ( فارسى )

مؤلف : دكتر محمّد ناصرى

سال چاپ : 1384 شابك دوره : 0 ـ 24 ـ 8589 ـ 964

قيمت : 000/5 تومان

 

دعا و زيارات

56 . جمال الاسبوع ( عربى )

مؤلف : سيّد ابن طاووس

سال چاپ : 1359

57 . زيارتنامه حضرت معصومه ( س ) ( عربى )

خط : عبد الحميد صباغى

سال چاپ : 1385 شابك : 6 ـ 52 ـ 8589 ـ 964

قيمت : 900 تومان

58 . زيارت عاشورا و دعاى توسل ( عربى مترجم )

خط : عبد الحميد صباغى

سال چاپ : 1386 شابك : 4 ـ 020 ـ 988 ـ 964 ـ 978

قيمت : ( گلاسه : 900 تومان و تحريرى : 500 تومان )

59 . الصحيفة الصادقية ( عربى )

مؤلف : شيخ باقر شريف قرشى

سال چاپ : 1383 شابك : 6 ـ 09 ـ 8589 ـ 964

قيمت : 500/2 تومان

 

رجال

60 . البيان عما وقع فى لسان الميزان ( عربى )

مؤلف : سيّد مضر حلو

سال چاپ : 1381 شابك : 0 ـ 71 ـ 6767 ـ 964

قيمت : 800 تومان

61 . التحرير الطاووسى ( عربى )

مؤلف : شيخ حسن ابن الشهيد الثانى

سال چاپ : 1383 شابك : 9 ـ 08 ـ 8589 ـ 964

قيمت : 500/2 تومان

 

سفرنامه

62 . رساله شيرازيه ( همراه با گزارشى تصويرى ) ( فارسى )

مؤلف : سيّد جعفر حجت كشفى

سال چاپ : 1386 شابك : 8 ـ 051 ـ 988 ـ 964 ـ 978

قيمت : 000/3 تومان

 

شرح حال

63 . تذكره شاعران فارسى سرا ( فارسى )

مؤلف : سيّد احمد حسينى اشكورى

سال چاپ : 1385 شابك : 7 ـ 60 ـ 8589 ـ 964

قيمت : 500/4 تومان

64 . تذكره نتائج الافكار ( از شاهكارهاى هند ) ( فارسى )

مؤلف : محمّد قدرت ا . . . گوپاموى

مصحّح : يوسف بيگ بابا پور

سال چاپ : 1387 شابك : 7 ـ 061 ـ 988 ـ 964 ـ 978

قيمت : 000/7 تومان

65 . رنج و گنج ( يادمان ميراث شناس معاصر محقق اشكورى ) ( فارسى )

مؤلف : سيّد صادق حسينى اشكورى

سال چاپ : 1384 شابك : 2 ـ 40 ـ 8589 ـ 964

قيمت : 000/4 تومان

66 . طريق حق در سير و سلوك ( فارسى )

مؤلف : محمود حبيب اللهى

سال چاپ : 1385 شابك : 2 ـ 71 ـ 8589 ـ 964

قيمت : 600 تومان

67 . محقق خوانسارى ( شرح حال و آثار ) ( فارسى )

مؤلف : سيّد جعفر حسينى اشكورى

سال چاپ : 1378 شابك : 2 ـ 19 ـ 6767 ـ 964

قيمت : 500/3 تومان

 

شعر

68 . آيينه داران نور ( فارسى )

سروده : ابوالفضل آسمانى

سال چاپ : 1378 شابك : 7 ـ 11 ـ 6767 ـ 964

69 . دستانِ سايه خالى ست ( فارسى )

سروده : پرى ناز حقيقت دوست بناب

سال چاپ : 1385 شابك : 4 ـ 004 ـ 988 ـ 964 ـ 978

قيمت : 500/1 تومان

70 . رياحين الاشعار ( اشعار حضرت فاطمه زهرا سلام ا . . . عليها ) ( فارسى )

مؤلف : دكتر محمد ابراهيم مالمير

سال چاپ : 1385 شابك : 0 ـ 54 ـ 6767 ـ 964

قيمت : 000/1 تومان

71 . زندگى نامه و اشعار مير سيّد محمّد كشفى ( فارسى )

مؤلف : سيّد جعفر حجت كشفى

سال چاپ : 1387 شابك : 7 ـ 029 ـ 988 ـ 964 ـ 978

قيمت : 000/2 تومان

72 . زيارتنامه گل سرخ ( فارسى )

سروده : سيّد حسين موحد

سال چاپ : 1377 شابك : 0 ـ 0 ـ 91948 ـ 964

قيمت : 500 تومان

73 . ست اراجيز ( عربى )

سروده : علامه سيّد على ميبدى

سال چاپ : 1383 شابك : 9 ـ 11 ـ 8589 ـ 964

قيمت : 000/2 تومان

74 . سفينه صائب ( بر اساس نسخه خطى منحصر بفرد ) ( فارسى )

بخط صائب تبريزى بزرگترين شاعر سبك هندى

سال چاپ : 1385 شابك : 6 ـ 36 ـ 8658 ـ 964

قيمت : 000/25 تومان

75 . سكوت در ملكوت ( ديوان اشعار ) ( فارسى )

سروده : سيّد حسن آصف آگاه

سال چاپ : 1384 شابك : 9 ـ 42 ـ 8589 ـ 964

قيمت : 600/1 تومان

76 . شرح الارجوزة البطيخية ( عربى )

مؤلف : علامه سيّد على ميبدى

سال چاپ : 1383 شابك : 7 ـ 12 ـ 8589 ـ 964

قيمت : 200/1 تومان

77 . كليات ديوان وهّاج خوانسارى ( فارسى )

سروده : وهّاج خوانسارى ( به كوشش رضائى )

سال چاپ : 1380 شابك : 9 ـ 38 ـ 6767 ـ 964

قيمت : 200/1 تومان

 

صرف و نحو

78 . الجموع و المصادر ( مستدرك القاموس المحيط فيروز آبادى ) ( عربى )

مؤلف : محمّد يحيى قزوينى

سال چاپ : 1376

79 . الموسوعة النحوية يا فرهنگ اصطلاحات نحوى ( فارسى و عربى )

مؤلف : سيّد فضل ا . . . رضوى پور

سال چاپ : 1386 شابك : 1 ـ 047 ـ 988 ـ 964 ـ 978

قيمت : 500/2 تومان

 

طنز

80 . كلك نگارين ( مجموعه طنز ادبى وهنر معاصر ) ( فارسى )

مؤلف : سيّد جعفر حجت كشفى

سال چاپ : 1387 شابك : 3 ـ 027 ـ 988 ـ 964 ـ 978

قيمت : 500/5 تومان

 

 

عرفان

81 . طريق حق در سير و سلوك ( فارسى )

مؤلف : محمود حبيب اللهى

سال چاپ : 1385 شابك : 2 ـ 71 ـ 8589 ـ 964

قيمت : 600 تومان

82 . هداية المسترشدين ( آداب ظاهرى و باطنى نماز ) ( عربى )

مؤلف : فقيه خراسانى يزدى

سال چاپ : 1384 شابك : 9 ـ 39 ـ 8589 ـ 964

قيمت : 000/3 تومان

عمومى ( كشكول ، جُنگ )

83 . جوابات المسائل التبّانيات ( عربى )

مؤلف : شريف مرتضى علم الهدى موسوى

سال چاپ : 1383 شابك : 8 ـ 03 ـ 8589 ـ 964

قيمت : 200/1 تومان

84 . جوابات المسائل الرازية ( عربى )

مؤلف : شريف مرتضى علم الهدى موسوى

سال چاپ : 1383 شابك : 3 ـ 00 ـ 8589 ـ 964

قيمت : 000/1 تومان

85 . جوابات المسائل الميافارقيات ( عربى )

مؤلف : شريف مرتضى علم الهدى موسوى

سال چاپ : 1383 شابك : 1 ـ 01 ـ 8589 ـ 964

قيمت : 500/1 تومان

86 . فرهنگ اسلام ( دين شناسى ) ( فارسى )

مؤلف : دكتر محمّد ناصرى

سال چاپ : 1384 شابك : 9 ـ 55 ـ 6767 ـ 964

قيمت : 000/1 تومان

87 . كنز الفوائد ( 1 ـ 2 ) ( عربى )

مؤلف : ابوالفتح كراجكى طرابلسى

سال چاپ : 1383 شابك ج 1 : 4 ـ 04 ـ 6767 ـ964

شابك ج 2 : 2 ـ 05 ـ 6767 ـ 964

قيمت : دوره 200/4 تومان

88 . المجلسية ( عربى )

مؤلف : علامه سيّد على ميبدى

سال چاپ : 1383 شابك : 7 ـ 09 ـ 8589 ـ 964

قيمت : 000/2 تومان

89 . مجمع الآثار عن ائمتنا الاطهار ( عربى )

مؤلف : شيخ محمّد جابرى عربلوئى همدانى

سال چاپ : 1383 شابك : x ـ 16 ـ 8589 ـ 964

قيمت : 000/3 تومان

90 . نورٌ على نور ( فارسى )

مؤلف : سيّد جعفر حجت كشفى

سال چاپ : 1385 شابك : 4 ـ 67 ـ 8589 ـ 964

قيمت : 000/2 تومان

 

فرهنگ لغت

91 . بديع اللغة ( عربى )

مؤلف : علامه سيّد على ميبدى

سال چاپ : 1387 شابك : 4 ـ 075 ـ 988 ـ 964 ـ 978

قيمت : 000/6 تومان

92 . فرهنگ نظامى ( المعجم العسكرى ) ( فارسى به عربى )

مؤلف : سيّد صادق حسينى اشكورى

سال چاپ : 1383 شابك : 1 ـ 62 ـ 6767 ـ 964

قيمت : 000/5 تومان


فقه و اصول فقه

93 . احكام اهل الكتاب فى الاسلام ( عربى )

مؤلف : على سعيدى

سال چاپ : 1385 شابك : 7 ـ 60 ـ 8589 ـ 964

قيمت : 500/3 تومان

94 . ارث و حل مسائل آن ( فارسى )

مؤلف : سيّد باقر سيّدى

سال چاپ : 1387 شابك : 4 ـ 062 ـ 988 ـ 964 ـ 978

قيمت : 200/2 تومان

95 . بحوث فى الفقه المعاصر ( 1 ـ 5 ) ( عربى )

مؤلف : شيخ حسن جواهرى

سال چاپ : 1378 ـ 1381

قيمت : دوره 500/12 تومان « هر جلد 500/2 تومان »

96 . تبصرة الفقهاء ( 1 ـ 3 ) ( عربى )

مؤلف : شيخ محمد تقى رازى نجفى

سال چاپ : 1385 شابك دوره : 7 ـ 003 ـ 988 ـ 964 ـ 978

قيمت : دوره 000/15 تومان

97 . تبصرة المتعلمين ( عربى )

مؤلف : علامه حلى

سال چاپ : 1379 شابك : 5 ـ 3 ـ 91948 ـ 964

قيمت : 750/2 تومان

98 . تحفة الصفوة فى احكام الحبوة ، بانضمام غاية السؤول فى انتصاف المهربموت احد الزوجين قبل الدخول ( عربى )

مؤلف : علامه شيخ عبد ا . . . مامقانى

سال چاپ : 1387 شابك : 2 ـ 079 ـ 988 ـ 964 ـ 978

قيمت : 3500 تومان

99 . تعليقات على أجوبة المسائل المهنائية ( 1 ـ 2 ) ( عربى )

مؤلف : سيّد محمّد تقى موسوى دشتستانى

سال چاپ : 1382 شابك ج 1 : 6 ـ 79 ـ 6767 ـ 964

شابك ج 2 : 2 ـ 36 ـ 6767 ـ 964

قيمت : دوره 000/5 تومان

100 . شرح الروضة البهية ( 1 ـ 5 ) ( عربى )

مؤلف : شيخ احمد دشتى

سال چاپ : 1387 شابك ج 1 : 6 ـ 013 ـ 988 ـ 964 ـ 978

شابك ج 2 : 3 ـ 014 ـ 988 ـ 964 ـ 978

شابك ج 3 : 0 ـ 015 ـ 988 ـ 964 ـ 978

شابك ج 4 : 7 ـ 016 ـ 988 ـ 964 ـ 978

قيمت : دوره 000/20 تومان شابك ج 5 : 4 ـ 017 ـ 988 ـ 964 ـ 978

101 . عمدة الوسائل فى الحاشية على الرسائل ( 1 ـ 3 ) ( عربى )

مؤلف : آيت ا . . . سيّد عبد ا . . . شيرازى

سال چاپ : 1385 شابك دوره : 1 ـ 77 ـ 8589 ـ 964

قيمت : دوره 000/9 تومان

102 . الفوائد الغروية ( عربى )

مؤلف : محقق رودسرى

سال چاپ : 1377 شابك : 8 ـ 02 ـ 6767 ـ 964

قيمت : 200/1 تومان

103 . كتاب القضاء ( عربى )

مؤلف : آيت ا . . . سيّد عبد ا . . . شيرازى

سال چاپ : 1384 شابك : 4 ـ 19 ـ 8589 ـ 964

قيمت : 500/3 تومان

104 . منهاج المتقين ( عربى )

مؤلف : حضرت آيت ا . . . سيّد ابوالقاسم كوكبى تبريزى

سال چاپ : 1377

قيمت : 000/4 تومان

 

فلسفه

105 . المعاد الجسمانى ( عربى )

مؤلف : غروى كمپانى

سال چاپ : 1378 شابك : 9 ـ 10 ـ 6767 ـ 964

قيمت : 500 تومان

106 . الكلم الطيب ( عربى )

مؤلف : جاسم خضر

سال چاپ : 1386 شابك : 6 ـ 055 ـ 988 ـ 964 ـ 978

قيمت : 500/1 تومان

107 . LIBERTE ISLAMIQUE ( فرانسوى )

مؤلف : لئوناردو علاء الدين كلريچى

سال چاپ : 1386 شابك : 5 ـ 036 ـ 988 ـ 964 ـ 978

قيمت : 000/8 تومان

108 . STYX ( فرانسوى )

مؤلف : لئوناردو علاء الدين كلريچى

سال چاپ : 1387 شابك : 9 ـ 038 ـ 988 ـ 964 ـ 978

قيمت : 000/14 تومان

109 . LA COMETE BAYLE ( فرانسوى )

مؤلف : لئوناردو علاء الدين كلريچى

سال چاپ : 1387 شابك : 2 ـ 037 ـ 988 ـ 964 ـ 978

قيمت : 000/12 تومان

 

فهرستنگارى

110 . فهرست نسخه هاى خطى گرديزى ـ پاكستان ( فارسى )

مؤلف : سيّد احمد حسينى اشكورى

سال چاپ : 1381 شابك : 7 ـ 0443 ـ 06 ـ 964

قيمت : 000/5 تومان ( معرفى ميراث مخطوط / 1 )

111 . فهرست نسخه هاى خطى بروجردى ـ كرمانشاه ( فارسى )

مؤلف : سيّد احمد حسينى اشكورى

سال چاپ : 1381 شابك : 3 ـ 0008 ـ 06 ـ 964

قيمت : 500/3 تومان ( معرفى ميراث مخطوط / 2 )

112 . فهرست نسخه هاى خطى آكادمى لينچى ـ ايتاليا ( فارسى )

مؤلف : سيّد صادق حسينى اشكورى

سال چاپ : 1381 شابك : 0 ـ 040 ـ 6767 ـ 964

قيمت : 000/5 تومان ( معرفى ميراث مخطوط / 3 )

113 . فهرست نسخه هاى خطى مفتى الشيعه ـ قم ( فارسى )

مؤلف : سيّد احمد حسينى اشكورى

سال چاپ : 1381 شابك : 9 ـ 72 ـ 6767 ـ 964

قيمت : 500/2 تومان ( معرفى ميراث مخطوط / 4 )

114 . فهرست نسخه هاى خطى خاندان ميبدى ـ كرمانشاه ( فارسى )

مؤلف : سيّد احمد حسينى اشكورى

سال چاپ : 1381 شابك : 9 ـ 72 ـ 6767 ـ 964

قيمت : 000/3 تومان ( معرفى ميراث مخطوط / 5 )

115 . فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه هاى قائن ( فارسى )

مؤلف : سيّد جعفر حسينى اشكورى

سال چاپ : 1382 شابك : 8 ـ 78 ـ 6767 ـ 964

قيمت : 000/3 تومان ( معرفى ميراث مخطوط / 6 )

116 . فهرست نسخه هاى خطى فرهنگ و ارشاد اسلامى ـ كاشان ( فارسى )

مؤلف : سيّد احمد حسينى اشكورى

سال چاپ : 1381 شابك : 1 ـ 76 ـ 6767 ـ 964

قيمت : 000/2 تومان ( معرفى ميراث مخطوط / 7 )

117 . فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه هاى گلپايگان ( فارسى )

مؤلف : سيّد جعفر حسينى اشكورى

سال چاپ : 1381 شابك : 5 ـ 74 ـ 6767 ـ 964

قيمت : 500/3 تومان ( معرفى ميراث مخطوط / 8 )

118 . فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه مؤسسه امام صادق ( ع ) ـ قم ( فارسى )

مؤلف : سيّد احمد حسينى اشكورى

سال چاپ : 1383 شابك : 1 ـ 59 ـ 6767 ـ 964

قيمت : 000/2 تومان ( معرفى ميراث مخطوط / 9 )

119 . فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه ميرزا محمّد كاظمينى ـ يزد

( ج 1 ) ( فارسى )

مؤلف : سيّد جعفر حسينى اشكورى

سال چاپ : 1383 شابك : 5 ـ 26 ـ 6767 ـ 964

قيمت : 000/3 تومان ( معرفى ميراث مخطوط / 10 )

120 . فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه ميرزا محمّد كاظمينى ـ يزد

( ج 2 ) ( فارسى )

مؤلف : سيّد جعفر حسينى اشكورى

سال چاپ : 1383 شابك : 3 ـ 30 ـ 6767 ـ 964

قيمت : 000/3 تومان ( معرفى ميراث مخطوط / 11 )

121 . فهرست نسخه هاى خطى مدرسه جعفريه ـ زهان ( فارسى )

مؤلف : سيّد جعفر حسينى اشكورى

سال چاپ : 1383 شابك : 7 ـ 39 ـ 6767 ـ 964

قيمت : 000/3 تومان ( معرفى ميراث مخطوط / 13 )

122 . فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه شخصى سيّد ناصر ميبدى ـ كرمانشاه

( ج 1 ـ 2 ) هر كدام 000/3 تومان و ( ج 3 ) 000/6 تومان ( فارسى )

مؤلف : سيّد احمد حسينى اشكورى

سال چاپ : 1385 و 1387 شابك ج 1 : 5 ـ 27 ـ 8589 ـ 964

شابك ج 2 : 7 ـ 74 ـ 8589 ـ 964

شابك ج 3 : 1 ـ 063 ـ 988 ـ 964 ـ 978

قيمت : دوره 000/12 تومان ( معرفى ميراث مخطوط / 14 )

123 . فهرست نسخه هاى خطى دانشگاه بوعلى ـ همدان ( فارسى )

مؤلف : سيّد احمد حسينى اشكورى

سال چاپ : 1384 شابك : 8 ـ 17 ـ 8589 ـ 964

قيمت : 000/3 تومان ( معرفى ميراث مخطوط / 15 )

124 . فهرست نسخه هاى خطى صدوقى يزدى ـ يزد ( فارسى )

مؤلف : سيّد احمد حسينى اشكورى

سال چاپ : 1383 شابك : 3 ـ 14 ـ 8589 ـ 964

قيمت : 500/3 تومان ( معرفى ميراث مخطوط / 16 )

125 . فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه ديانى ـ بيرجند ( فارسى )

مؤلف : سيّد جعفر حسينى اشكورى

سال چاپ : 1384 شابك : 9 ـ 25 ـ 8589 ـ 964

قيمت : 500/2 تومان ( معرفى ميراث مخطوط / 17 )

126 . فهرست نسخه هاى خطى حوزه علميه امام صادق ( ع ) ـ اردكان ( 1 ـ 2 ) ( فارسى )

مؤلف : سيّد جعفر حسينى اشكورى

سال چاپ : 1384 شابك ج 1 : 3 ـ 28 ـ 8589 ـ 964

شابك ج 2 : 1 ـ 29 ـ 8589 ـ 964

قيمت : دوره 000/6 تومان ( معرفى ميراث مخطوط / 18 )

127 . فهرست نسخه هاى خطى مدرسه صدر خواجو ـ اصفهان ( فارسى )

مؤلف : سيّد جعفر حسينى اشكورى

سال چاپ : 1384 شابك : 4 ـ 36 ـ 8589 ـ 964

قيمت : 000/2 تومان ( معرفى ميراث مخطوط / 19 )

128 . فهرست نسخه هاى خطى مدرسه صدر بازار ـ اصفهان ( 1 ـ 3 ) ( فارسى )

مؤلف : سيّد جعفر حسينى اشكورى

سال چاپ : 1385 شابك دوره : 3 ـ 45 ـ 8589 ـ 964

قيمت : دوره 000/10 تومان ( معرفى ميراث مخطوط / 20 )

129 . فهرست نسخه هاى خطى مؤسسه آيت ا . . . بروجردى ـ قم ( 1 ـ 2 ) ( فارسى )

مؤلف : سيّد احمد حسينى اشكورى

سال چاپ : 1384 شابك دوره : x ـ 47 ـ 8589 ـ 964

قيمت : دوره 000/8 تومان ( معرفى ميراث مخطوط / 21 )

130 . فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه سريزدى ( حظيره ) ـ يزد ( ج 1 ) ( فارسى )

مؤلف : سيّد جعفر حسينى اشكورى

سال چاپ : 1384 شابك : 0 ـ 41 ـ 8589 ـ 964

قيمت : 000/3 تومان ( معرفى ميراث مخطوط / 22 )

131 . فهرست نسخه هاى خطى مدرسه خان ـ يزد ( فارسى )

مؤلف : سيّد احمد حسينى اشكورى

سال چاپ : 1385 شابك : 4 ـ 53 ـ 8589 ـ 964

قيمت : 500/2 تومان ( معرفى ميراث مخطوط / 23 )

132 . فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه افشين عاطفى ـ كاشان ( فارسى )

مؤلف : سيّد صادق حسينى اشكورى

سال چاپ : 1385 شابك : 0 ـ 55 ـ 8589 ـ 964

قيمت : 500/2 تومان ( معرفى ميراث مخطوط / 24 )

133 . فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه حجت كشفى ـ استهبان ( فارسى )

مؤلف : سيّد صادق حسينى اشكورى

سال چاپ : 1386 شابك : 0 ـ 044 ـ 988 ـ 964 ـ 978

قيمت : 500/4 تومان ( معرفى ميراث مخطوط / 27 )

134 . فهرست نسخه هاى خطى مكتبة الزهرا ( س ) ـ اصفهان ( فارسى )

مؤلف : سيّد صادق حسينى اشكورى

سال چاپ : 1385 شابك : x ـ 64 ـ 8589 ـ 964

قيمت : 000/3 تومان ( معرفى ميراث مخطوط / 28 )

135 . فهرست نسخه هاى خطى و اسناد مجتهد الزمان بيدگلى ـ بيدگل ( فارسى )

مؤلف : سيّد صادق حسينى اشكورى

سال چاپ : 1385 شابك : 7 ـ 57 ـ 8589 ـ 964

قيمت : 500/3 تومان ( معرفى ميراث مخطوط / 32 )

136 . فهرست نسخه هاى خطى مدرسه معمارباشى ـ تهران ( فارسى )

مؤلف : سيّد محمد حسين حكيم

سال چاپ : 1385 شابك : 6 ـ 83 ـ 8589 ـ 964

قيمت : 500/2 تومان ( معرفى ميراث مخطوط / 33 )

137 . فهرست نسخه هاى خطى سيّد احمد روضاتى ـ اصفهان ( فارسى )

مؤلف : رحيم قاسمى

سال چاپ : 1385 شابك : 4 ـ 84 ـ 8589 ـ 964

قيمت : 500/2 تومان ( معرفى ميراث مخطوط / 34 )

138 . فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه ممتاز العلماء ـ لكهنو ( فارسى )

مؤلف : سيّد صادق حسينى اشكورى

سال چاپ : 1385 شابك : 7 ـ 91 ـ 8589 ـ 964

قيمت : 000/4 تومان ( معرفى ميراث مخطوط / 35 )

139 . فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه هاى زنگى پور ـ هند ( فارسى )

مؤلف : سيّد محمد حسين حكيم

سال چاپ : 1385 شابك : 5 ـ 92 ـ 8589 ـ 964

قيمت : 500/4 تومان ( معرفى ميراث مخطوط / 36 )

140 . فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه قمر بنى هاشم ( ع ) ـ دامغان ( فارسى )

مؤلف : سيّد جعفر حسينى اشكورى

سال چاپ : 1385 شابك : 5 ـ 007 ـ 988 ـ 964 ـ 978

قيمت : 500/3 تومان ( معرفى ميراث مخطوط / 37 )

141 . فهرست نسخه هاى خطى جامعه جواديه ـ بنارس هند ( فارسى )

مؤلف : سيّد جعفر حسينى اشكورى

سال چاپ : 1386 شابك : 1 ـ 94 ـ 8589 ـ 964 ـ 978

قيمت : 000/4 تومان ( معرفى ميراث مخطوط / 39 )

142 . فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه دانشگاه ( ج 1 ) ـ اصفهان ( فارسى )

مؤلف : سيّد جعفر حسينى اشكورى

سال چاپ : 1386 شابك : 9 ـ 009 ـ 988 ـ 964 ـ 978

قيمت : هر جلد 500/3 ( معرفى ميراث مخطوط / 40 )

143 . فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه مدرسه مظهر العلوم ـ بنارس هند ( فارسى )

مؤلف : سيّد صادق حسينى اشكورى

سال چاپ : 1386 شابك : 4 ـ 046 ـ 988 ـ 964 ـ 978

قيمت : 000/3 تومان ( معرفى ميراث مخطوط / 41 )

144 . فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه آيت ا . . . حججى ـ نجف آباد ( فارسى )

مؤلف : ابوالفضل حافظيان

سال چاپ : 1386 شابك : 1 ـ 005 ـ 988 ـ 964 ـ 978

قيمت : 500/4 تومان ( معرفى ميراث مخطوط / 42 )

145 . فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه مدرسه فتحعلى بيگ ـ دامغان ( فارسى )

مؤلف : سيّد جعفر حسينى اشكورى

سال چاپ : 1386 شابك : 2 ـ 008 ـ 988 ـ 964 ـ 978

قيمت : 500/3 تومان ( معرفى ميراث مخطوط / 44 )

146 . فهرست نسخه هاى خطى مؤسسه سندالاجى ـ پاكستان ( فارسى )

مؤلف : عابد رضا عرفانى

سال چاپ : 1386 شابك : 8 ـ 035 ـ 988 ـ 964 ـ 978

قيمت : 000/3 تومان ( معرفى ميراث مخطوط / 46 )

147 . فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه دارالعلم آيت ا . . . العظمى خوئى ـ نجف اشرف ( فارسى )

مؤلف : سيّد جعفر حسينى اشكورى

سال چاپ : 1386 شابك : 6 ـ 039 ـ 988 ـ 964 ـ 978

قيمت : 500/3 تومان ( معرفى ميراث مخطوط / 49 )

148 . فهرست نسخه هاى خطى سه كتابخانه اصفهان ـ اصفهان ( فارسى )

مؤلف : رحيم قاسمى

سال چاپ : 1386 شابك : 2 ـ 040 ـ 988 ـ 964 ـ 978

قيمت : 000/4 تومان ( معرفى ميراث مخطوط / 51 )

149 . فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه مدرسه صدر ـ تهران ( فارسى )

مؤلف : سيّد محمّد حسين حكيم

سال چاپ : 1386 شابك : 6 ـ 042 ـ 988 ـ 964 ـ 978

قيمت : 500/2 تومان ( معرفى ميراث مخطوط / 52 )

150 . فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه مدرسه قنبرعلى خان ـ تهران ( فارسى )

مؤلف : سيّد محمّد حسين حكيم

سال چاپ : 1386 شابك : 9 ـ 041 ـ 988 ـ 964 ـ 978

قيمت : 500/5 تومان ( معرفى ميراث مخطوط / 53 )

151 . فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه سيّد مصلح الدين مهدوى ـ اصفهان ( فارسى )

مؤلف : محمّد على هدايت

سال چاپ : 1386 شابك : 9 ـ 070 ـ 988 ـ 964 ـ 978

قيمت : 500/3 تومان ( معرفى ميراث مخطوط / 63 )

152 . فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه شيخ محمود ارگانى بهبهانى ـ قم ( فارسى )

مؤلف : شيخ محمود ارگانى بهبهانى

سال چاپ : 1386 شابك : 2 ـ 25 ـ 2581 ـ 964 ـ 978

قيمت : 000/3 تومان ( معرفى ميراث مخطوط / 64 )

153 . فهرستواره نسخه هاى خطى كتابخانه خانقاه مجيبيه ـ پتنا هند ( فارسى )

مؤلف : سيّد صادق حسينى اشكورى

سال چاپ : 1386 شابك : 2 ـ 053 ـ 988 ـ 964 ـ 978

قيمت : 000/4 تومان ( معرفى ميراث مخطوط / 66 )

154 . فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه امام هادى ( ع ) ـ مشهد ( فارسى )

مؤلف : سيّد احمد حسينى اشكورى

سال چاپ : 1377 شابك : 3 ـ 4 ـ 91948 ـ 964

قيمت : 000/2 تومان

155 . فهرست نسخه هاى خطى مدرسه آيت ا . . . العظمى خوئى ـ مشهد ( فارسى )

مؤلف : سيّد احمد حسينى اشكورى

سال چاپ : 1377 شابك : 1 ـ 00 ـ 6767 ـ 964

قيمت : 000/4 تومان

توضيحات :

156 . فهرست نسخه هاى خطى آيت ا . . . حجت كوهكمرى ـ قم ( فارسى )

مؤلف : سيّد جعفر حسينى اشكورى

سال چاپ : 1377 شابك : 1 ـ 5 ـ 91948 ـ 964

قيمت : 000/2 تومان

157 . فهرست نسخه هاى خطى حوزه علميه آشتيان ـ آشتيان ( فارسى )

مؤلف : صادق حضرتى

سال چاپ : 1384 شابك : 2 ـ 54 ـ 8589 ـ 964

قيمت : 500/2 تومان

158 . فهرست مشترك پاكستان ( ج 1 ) ( فارسى )

مؤلف : احمد منزوى

سال چاپ : 1383 شابك : 8 ـ 47 ـ 6767 ـ 964

قيمت : 500/4 تومان

159 . المخطوطات العربية فى مكتبة الفاتيكان ـ رُم ( روما ) ( عربى )

مؤلف : سيّد صادق حسينى اشكورى

سال چاپ : 1381 شابك : 2 ـ 31 ـ 5902 ـ 964

قيمت : 500/4 تومان

160 . مخطوطات مكتبات دزفول ( عربى )

مؤلف : سيّد احمد حسينى اشكورى

سال چاپ : 1383 شابك : 0 ـ 85 ـ 6767 ـ 964

قيمت : 000/1 تومان

161 . مخطوطات مكتبة الاردبيلى ـ قم ( عربى )

مؤلف : سيّد احمد حسينى اشكورى

سال چاپ : 1383 شابك : 8 ـ 81 ـ 6767 ـ 964

قيمت : 200/1 تومان

162 . مخطوطات مكتبة الاسماعيلية ـ شاهرود ( عربى )

مؤلف : سيّد احمد حسينى اشكورى

سال چاپ : 1383 شابك : x ـ80 ـ 6767 ـ 964

قيمت : 100/1 تومان

163 . مخطوطات مكتبة الامام الهادى ( ع ) ـ مشهد ( عربى )

مؤلف : سيّد احمد حسينى اشكورى

سال چاپ : 1383 شابك : 6 ـ 82 ـ 6767 ـ 964

قيمت : 300/1 تومان

164 . مخطوطات مكتبة البروجردى ـ كرمانشاه ( عربى )

مؤلف : سيّد احمد حسينى اشكورى

سال چاپ : 1383 شابك : 4 ـ 83 ـ 6767 ـ 964

قيمت : 200/1 تومان

165 . مخطوطات مكتبة الجزائرى النجفى ـ عراق ( عربى )

مؤلف : سيّد احمد حسينى اشكورى

سال چاپ : 1383 شابك : 2 ـ 84 ـ 6767 ـ 964

قيمت : 000/1 تومان

166 . مخطوطات مكتبة السيّد الرضوى ـ پاكستان ( عربى )

مؤلف : سيّد احمد حسينى اشكورى

سال چاپ : 1383 شابك : 9 ـ 86 ـ 6767 ـ 964

قيمت : 000/1 تومان

167 . مخطوطات مكتبة المرتضوى ـ مشهد ( عربى )

مؤلف : سيّد احمد حسينى اشكورى

سال چاپ : 1383 شابك : 3 ـ 89 ـ 6767 ـ 964

قيمت : 000/1 تومان

168 . مخطوطات مكتبة الميبدى ( ج 1 ) ـ كرمانشاه ( عربى )

مؤلف : سيّد احمد حسينى اشكورى

سال چاپ : 1386 شابك : 7 ـ 058 ـ 988 ـ 964 ـ 978

قيمت : 000/6 تومان

169 . مخطوطات مكتبة الميبدى ـ مشهد ( عربى )

مؤلف : سيّد احمد حسينى اشكورى

سال چاپ : 1383 شابك : 7 ـ 90 ـ 6767 ـ 964

قيمت : 400/1 تومان

170 . مخطوطات مكتبة النجومى ـ كرمانشاه ( عربى )

مؤلف : سيّد احمد حسينى اشكورى

سال چاپ : 1383 شابك : 5 ـ 91 ـ 6767 ـ 964

قيمت : 600/1 تومان

171 . مخطوطات مكتبة عبد العظيم الهادى ـ يمن ( عربى )

مؤلف : سيّد احمد حسينى اشكورى

سال چاپ : 1383 شابك : 7 ـ 87 ـ 6767 ـ 964

قيمت : 000/1 تومان

172 . مخطوطات مكتبة فحول القزوينى ـ قزوين ( عربى )

مؤلف : سيّد احمد حسينى اشكورى

سال چاپ : 1383 شابك : 5 ـ 88 ـ 6767 ـ 964

قيمت : 200/1 تومان

 

قرآنى

173 . اجوبة المسائل القرآنية ( عربى )

مؤلف : شريف مرتضى علم الهدى موسوى

سال چاپ : 1383 شابك : x ـ 02 ـ 8589 ـ 964

قيمت : 000/1 تومان

174 . جلاء القلوب ( اردو )

مؤلف : سيّد اشتياق كاظمى

سال چاپ : 1379 شابك : 4 ـ 35 ـ 6767 ـ 964

175 . جلوه قرآن و عترت ( 1 ـ 2 ) ( شرح مقدمه تفسير صافى فيض كاشانى ) ( فارسى )

مؤلف : ميرزا احمد محدّث خراسانى

سال چاپ : 1384 شابك دوره : x ـ 33 ـ 8589 ـ 964

قيمت : دوره 000/8 تومان

176 . ما نزل من القرآن فى اهل البيت ( ع ) ( عربى )

مؤلف : حبرى

سال چاپ : 1356

 

معارف

177 . اسلام چه مى گويد ؟ ( فارسى )

مؤلف : دكتر محمّد ناصرى

سال چاپ : 1386 شابك : 1 ـ 021 ـ 988 ـ 964 ـ 978

قيمت : 500/3 تومان

 

هندسه

178 . تلخيص كتاب اقليدس ( چاپ عكسى از متن سال 618 هـ  ) ( فارسى )

مؤلف : محمود بن محمّد چغمينى خوارزمى ( سده هفتم هجرى )

سال چاپ : 1385 شابك :3 ـ 59 ـ 8589 ـ 964

قيمت : 000/14 تومان

 

هنرى

179 .اوج نگاه ( نگاره ها و نسخه هاى هنرى موزه كاظمينى در يزد ) ( فارسى )

مؤلف : زهره ارمغانى

سال چاپ : 1385 شابك : 2 ـ 85 ـ 8589 ـ 964

قيمت : 000/12 تومان

180. کلک مسیحا (آثار برجسته خوشنویسی جمع آوری شده) ( فارسى )

مؤلف : احمد پيله چى قزوينى

سال چاپ : 1386 شابك : 9 ـ 054 ـ 988 ـ 964 ـ 978

قيمت : 000/25 تومان

 

 

n------------------------n

o n o

l

+ نوشته شده در  دوشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت 14:24  توسط حسینی  | 

گزارشی از فعالیت های مجمع - از ابتدا تا کنون

بسم الله الرحمن الرحيم

گزارش :

مجمع ذخائر اسلامى ، از بدو تأسيس در سال 1355 هجرى شمسى ( 1976م ) ، تاكنون دوران پرفراز و نشيبى را گذرانده است .

در آن اوان ، هنوز تحقيق بر روى آثار عالمان و دانشمندان بزرگ اسلامى رواج نيافته و صورت علمى كنونى را پيدا نكرده بود . مراحل پيدايش يك اثر نيز از بدو تأليف و تحقيق تا صحافى و توليد ، قصه هاى خاصّ خود را داشت ، زمان بَرْ و انرژى سوز ، محدوديتهاى چاپ نيز در آرايه هاى ظاهرى كتاب بسيار اثر گذار بود .

مؤسس مجمع ذخائر اسلامى ـ كه چهره فرهنگ ساز او اكنون بخوبى شناخته شده ـ محقّق علاّمه ، سيّد احمد حسينى اشكورى ، يك تنه و با پشتوانه شخصى اين مؤسسه را تأسيس نمود .

تلاش ايشان براى سامان يابىِ امرِ تحقيق و ترجمه متون اصيلِ اسلامى در آن زمان ستودنى است ، هرچند سختيهاى سامان دهىِ نيروهاى جوان و ناپخته ، و امكانات محدودِ وى ، بالاخره پس از چند سال مقاومت و تلاش ، سبب شد فعاليتهاى شخصى را بر سامانْ دهىِ گروهى ترجيح داده عملا مؤسسه راكد بماند ، اما آثار محقّق اشكورى در طول سى سال گذشته در قالب دهها اثر تحقيقى و تأليفى ، شكل گرفته و ماندگار شد .

در سال 1376ش ( 1997م ) فرزند محقّق اشكورى ، سيّد صادق آصف آگاه معروف به حسينى اشكورى ، با نشاطى دوباره بدين عرصه گام نهاده و حوزه هاى جديدى را در دوران سرپرستى خود تجربه نمود .

او با اعتقاد به اينكه همه چيز در فرهنگ كهن اسلامى در حد كمال وجود دارد ، به احياى « فرهنگ كهن » در قالب نُسَخ خطى ، اسناد ، كتابهاى چاپ سنگى و سنگ نبشته هاى ممالك اسلامى اهتمام ويژه اى نشان داد .

جهت همْ سويى با عصر نوينِ اطلاع رسانى ، به توليد يازده نرم افزار اصيلِ اسلامى در قالبها وموضوعات جديد ، و چند نرم افزار كتابخانه اى نيز اقدام كرد كه نيمى از آنها به علت عدم رعايت قانون كپى رايت در ايران ، به حد توليد نرسيد ; آنچه توليد شد نيز غير از يك نرم افزارِ قرآنىِ ( فراخوان ) كه جنبه فراگيرترى داشت ، نتوانست به نسخه هاى بعدى ارتقا يابد .

در ادامه ، مجمع ذخائر اسلامى ، ارتباط با مؤسسات علمى و فرهنگى ، كتابخانه ها و دانشگاهها را تجربه كرد . حاصل اين ارتباط ، تحقيق و توليد دهها اثر در قالب كتاب و پژوهش بوده كه پاره اى از آنها را مى توان در حدّ طرحهاى ملى قلمداد نمود .

اين مركز ، با امكاناتى محدود ، يكّه و تنها ولى با عزمى راسخ ، بار سنگين سفر و خطرات آن را بر دوش كشيده به كتابخانه هاى واجدِ نسخه هاى خطى و متون كهن در داخل ايران و خارج آن ، سر زده و از روى كتابهاى ارزشمند ولى پوسيده و خسته ، نسخه ديجيتالى تهيه نمود و لبخند جاودانگىِ اين آثار را تجربه كرد .

حاصل اين تجربه ، تهيه بانك بزرگ ديجيتالىِ متون كهن ، بالغ بر يكصد هزار نسخه خطى ، چاپ سنگى ، چاپ قديمى و نوادر ، مجلات و روز نامه هاى قديمى ، اسناد و اوراق تاريخى در قالب بيش از سه مليون برگ مى باشد .

طرح تدوين و انتشار « معرفى ميراث مخطوط » كه به تأليف و چاپ فهارس نسخه هاى خطى و اسناد اختصاص يافته ، با حمايت مستقيم مؤسس مجمع ، علامه اشكورى ، آغازيده و با استقامتِ سرپرست مجمع ، سيّد صادق حسينى اشكورى ، ادامه يافت . وى توانست در سالهاى 81 ، 83 و 85 شمسى ( 2002 ، 2004 و 2006م ) لوح تقدير از بزرگداشت حاميان نسخ خطى كه از سوى كتابخانه مجلس شوراى اسلامى در تهران برگزار مى شود دريافت كند .

مجموعه فهارس منتشره گر چه كاستى هايى دارد ، ولى اكنون به حدّى رشد و بالندگى يافته كه به حق ، جامع ترين مجموعه فهارس چاپ شده در ايران است .

اين طرح در كنار ديگر فعاليتها ، سبب شد مجمع ذخائر اسلامى در سال 2006م نامزد جايزه جهانى يونسكو با عنوان « جيكجى » شود . علاوه بر اين ، در عرصه فعاليتهاى بين المللى ، مجمع ذخائر اسلامى در سال 2007م در سومين كنفرانس نسخه هاى خطى اسلامى در دانشگاه كمبريج ( انگلستان ) شركت نموده و به معرفى مجمع و فعاليتهاى آن خصوصاً فعاليت در عرصه كتابخانه ديجيتالى پرداخت . همكارى مشترك با مؤسسه اِسْكِريپْتُورا در بُروكسل ( بلژيك ) علاوه بر ايجاد نمايندگى مجمع در بروكسل به چاپ مشترك سه كتاب در حوزه فلسفه اسلامى از ديدگاه غرب انجاميد .

نمايندگى مجمع در هندوستان و افغانستان نيز سبب ترويج زبان و فرهنگ فارسى و تقويت روابط فرهنگى كشورهاى منطقه شده است .

در سال جارى ، ترجمه متون اسلامى به زبانهاى مسلمانان جهان از جمله زبان بنگالى در دستور كار مجمع قرار گرفته ، و سايت مجمع نيز در نيمه اول سال به هشت زبان زنده دنيا ترجمه گشته و فعاليت نوينى را آغاز خواهد كرد .

ضرورت حفظ و احياى نسخه هاى خطى ، سبب تأسيس « دار الفنون » بعنوان زيرمجموعه مجمع ذخائر ، و تأسيس كلاسهاى « مدرسه مخطوطات » در دارالفنون شد .

اساتيد مجرّب در رشته هاى مرتبط با نسخه هاى خطى و اسناد به اين مدرسه دعوت شده و به تدريس و كار آموزى پرداختند . اكنون دانشجويان اين مدرسه ، به فهرستنگارى نسخه هاى خطى و اسناد اشتغال يافته و اميد است در آينده اى نزديك شاهد كارآيى بيشترى در اين مجموعه باشيم .

از طرحهاى مهم انجام شده در اين مؤسسه ، بازخوانى اسناد موقوفات است كه مهمترين آنها اسناد موقوفاف اصفهان در قالب دوازده جلد بوده است .

عنايت به سنگ نوشته هاى اسلامى ( كتيبه هاى ابنيه اسلامى ، سنگ مزارات و . . . ) به خلق آثار مهمى در شناسايىِ مزارات هند ، پاكستان ، افغانستان و ايران انجاميد .

اكنون در سال جارى ، اهتمام مجمع ذخائر اسلامى ، به انتشار ديگر مجموعه هاى فهرستگان نسخه هاى خطى ، چاپ آثار نفيس هنرى ، و توسعه انجمن اينترنتى «ايزمجمع» (www.IsMajma.com ) معطوف گشته كه بتوان علاقمندان به فرهنگ ، تاريخ ، هنر و ادب را در فراخوانى تخصصى گرد هم آورده ، و انجمن اينترنتى بزرگى را در اين حوزه شكل داد . در حال حاضر ، علاقمندانِ پژوهش بر روى نسخه هاى خطى و متون كهن ، براى دستيابى به نسخه مورد نظر مى توانند به بانك ديجيتالى مجمع ذخائر و سايت  www.Zakhair.netاميدوار باشند . مجمع ذخائر اسلامى به صورت حضورى ، تلفنى و اينترنتى پاسخگوى سؤالات محققان و علاقمندان به متون كهن در ايران اسلامى و خارج از مرزهاى جغرافيايى آن مى باشد .

طبق توافق انجام شده با فروشگاه مركز پژوهشى ميراث مكتوب در تهران ، به جهت تسهيل در تهيه كتابهاى مجمع ، علاقمندان مى توانند كليه كتابهاى منتشره مجمع ذخائر را از دفتر ميراث مكتوب در پايتخت تهيه نمايند .

* * *

در اين راستا ، بيست و يكمين نمايشگاه بين المللى كتاب تهران در سال 1387 ، بهانه اى براى انتشار اين اثر و ارائه گزارشى اجمالى از فعاليتهاى مجمع ذخائر اسلامى به همراه فهرست موضوعى انتشارات مجمع بود . اميد كه با همكارى شما بتوانيم گامى فراتر از آنچه پشت سر گذاشته ايم در معرفىِ ديگر برگهاى زرّينِ اين ميراثِ بزرگ برداريم ،
ان شاء الله .

روابط عمومى

مجمع ذخائر اسلامى

+ نوشته شده در  دوشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت 14:23  توسط حسینی  | 

مجمع ذخائر اسلامی در یک نگاه

سال تأسيس : 1355 هـ ش ( 1976 ميلادى )

مؤسس : علامه محقق سيّد احمد حسينى اشكورى

سرپرست : سيّد صادق آصف آگاه معروف به حسينى اشكورى

مدير : سيّد محمّد جواد آصف آگاه ( حسينى اشكورى )

فعاليتها :

 1 ـ تحقيق و نشر آثار اسلامى و فرهنگى

 2 ـ تدوين و نشر فهارس نسخه هاى خطى ( حائز رتبه اول نشر فهارس در كشور طى دهه اخير )

 3 ـ تدوين و نشر اسناد ( شرعى ، سياسى ، هنرى ، مراسلات ، وقف نامه ها و . . )

 4 ـ تشكيل گروه تحقيق ، گروه تأليف ، گروه فهرستنگارى نسخه هاى خطى و سنگى ، گروه بازخوانى اسناد

 5 ـ راه اندازى وبلاگ اطلاع رسانى ( http://zakhair.blogfa.ir ) و انجمن بزرگ اينترنتى «ايزمجمع» ( www.IsMajma.com )

 6 ـ توليد نرم افزارهاى علمى و كتابخانه اى خصوصاً در حوزه نسخه هاى خطى و متون كهن

 7 ـ برگزارى نشستهاى تخصّصى و همكارى مشترك با دانشگاهها ، و مؤسسات و مراكز علمى ـ فرهنگى

 8 ـ تأسيس مدرسه مخطوطات و پرورش نيروى انسانى جهت فهرستنگارى ، سندشناسى و روش تحقيق در متون كهن

 9 ـ پژوهش در سنگ نوشته مزارات و ابنيه اسلامى ( ايران ، هند ، پاكستان ، افغانستان )

 10 ـ راه اندازى بانك بزرگ متون كهن و كتابخانه ديجيتالى « ذخائر » مشتمل بر نسخه هاى خطى ، چاپ سنگى ، چاپهاى قديم و نادر ، روزنامه و مجلاّت كهن ، متون هنرى ، اسناد و اوراق تاريخى

 11 ـ عكسبردارى ديجيتالى از متون كهن ( خطى ، سنگى ، نادر ) و اسناد ، بدون محدوديت جغرافيايى در داخل و خارج كشور .

 12 ـ ترجمه متون اسلامى به زبانهاى مختلف

------------------------

بيست و يكمين نمايشگاه بين المللى كتاب تهران ـ 1387 ش/2008 م

+ نوشته شده در  دوشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت 14:20  توسط حسینی  |